Kobra Rax Musgift pasta 200 g

Kobra Rax Musgift pasta 200 g

MUSGIFT KOBRA RAX pasta 200 G. Ett gammalt och välkänt varumärke med nytt innehåll för walfarinresistenta möss. Gnagargift mot möss innomhus. Betet måste placeras i betesbox så barn och husdjus inte når betet. Denna produkt klassas som bekämpningsmedel. Produkten tillhör Klass 3 som enligt Kemikalieinspektionen får handskas av var och en utan övrigt tillstånd.

Pris: 209 kr