Allfärg, Stålgrå 22

Allfärg, Stålgrå 22

Allfärg, Stålgrå 22

Färg: Stålgrå 22

Färgar ull, siden och nylon samt alla naturmaterial.

Vid färgning av ull, siden och nylon rekommenderar vi handfärgning. Färgningen måste kunna göras i hög temperatur, 80°C . Vid färgning av ull, siden och nylon skall ättika tillsättas, för naturmaterial användes vanligt hushållssalt. Följ bruksanvisningen. Ingen eftertvätt behövs. Textilier som är färgade med Nitor Allfärg skall tvättas separat efteråt. Se färgkarta.

OBS!

Vid all färgning gäller att materialet som skall färgas skall vara rent, fläckfritt och inte ha någon impregnering kvar. Tvätta därför ALLTID nya textilier innan färgning. Väg textilierna torra och välj rätt mängd färg enligt doseringsanvisningen på paketet.

Pris: 45 kr