Yunik Panellack 3 L Klar

Yunik Panellack 3 L Klar
Panellack Klar 

Produktbeskrivning: Yunik Panellack är en vattenburen akrylat-urethanlack. Lacken är luktsvag och den gulnar ej.

Produktanvändning: Används inomhus till träpaneler, möbler och andra träytor. Kan även nyanseras (max 5% past). Ger en mycket rengöringsvänlig yta samt motverkar gulning av träet.

Kan dock inte användas på golv.

Före behandling: Omröres npggrant före användning. Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett, vac och såparester. Var noggrann med at avlägsna slipdamm, annars kan ytan bli knottrig. Tvätt före målning görs med Adekema målarträvv och därefter med vatten.

Vid behandling: Läggs på med mjuk pensel, i träets längdriktning. Lacka ytan 2 ggr. Bör slipas mellan strykningarna med et fint slippapper. Den klara lacken är vitaktig i emballaget men blir klar vid torkning. Målningstemperaturen skall vara minst 10oC och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.

Torktid: Ca 1 timme

Övermålningsbar: Ca 6 timmar vid 23oc och 60% luftfuktighet.

Rengöring av verktyg: Vatten och därefter med målartvätt.

Pris: 451 kr