Color 5 Vägg/Takfärg 10 Liter

Color 5 Vägg/Takfärg 10 Liter

Color 5 Vägg/Takfärg 10 Liter

Produktbeskrivning: Color Vägg 5 är en vattenbaserad akrylatfärg med goda appliceringsegenskaper. Ger en mjuk matt yta. Produktanvändning: Används till väggar och tak där man önskar en mjuk matt yta som är tvättbar. Innan du målar Underlaget skal vara rent, torrt och fast. Eventuella sprickor och mindre hål spacklas. Rengör med målartvätt. Grunda spacklade och sugande ytor med förankringsgrund. Omröres före användning. När du målar Måla 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta. Vid första strykningen kan man förtunna med vatten, efter hur underlaget suger, dock max 10%. Måla oförtunnad vid andra strykningen. Tekniska data: Glans: Matt, glans 5 Densitet: Ca. 1,5 kg/l Torrhalt: Ca. 54 vikt% Sträckförmåga: Ca. 8-10 m2/liter Appliceringstemperatur: min. +10°C – luftfuktighet max 80% RF Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Beröringstorr: Ca. 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomhärdad: Flera dygn Förtunning: Vatten Rengöring av verktyg: Vatten Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten Miljöinformation: Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Färgen skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Pris: 249 kr